Tijdens een evenement is het belangrijk dat de bezoekers en de organisatie een veilig gevoel hebben.

De doelstelling van een evenement is ons inziens dat de aanwezigen een plezierig vertier hebben. Om de orde, rust en een goede bedrijfsgang van het evenement te waarborgen zetten organisatoren doorgaans toezichthouders in. Onze medewerkers weten om te gaan met uw gasten. Het begeleiden van de toestroom van bezoekers en toegangscontrole zijn dan ook een paar van de taken. Uitgangspunt van onze aanwezigheid is om het evenement te laten slagen.

Goede communicatie tussen verschillende instanties zoals politie is essentieel om het evenement tot een succes te laten worden.

Wij zorgen ervoor dat de risico's van een evenement zoveel mogelijk ingedekt worden.

Dit kan zowel met of zonder hond

Horeca Beveiliging

De veiligheid en het deurbeleid kunnen het verschil maken tussen het falen of het slagen van uw horecagelegenheid. Wij kunnen u helpen met het nemen van de juiste maatregelen om de veiligheid van u, uw gasten en uw personeel te verhogen.. Samen met u gaan wij invulling geven aan het voor u ideale veiligheidsbeleid.

Samen met u zullen wij een deurbeleid gaan uitvoeren dat past bij uw horecagelegenheid. Ook zullen onze gastheren/vrouwen (wij spreken liever niet van portiers of uitsmijters), indien u dit wenst toegangscontrole uitvoeren bij uw gasten. Geen discriminatie Wij zijn van mening dat door u gestelde regels gelden voor al uw klanten. Iedereen is welkom in uw gelegenheid en heeft het recht op een leuke tijd, mits men zich houdt aan uw huisregels. Onze gastheren/vrouwen zijn professionals in het beveiligen van uw gelegenheid. Zij weten hoe ze om moeten gaan met lastige personen en zij weten hoe ze uw gasten welkom moeten heten. Uw personeel Indien u dit wenst zullen wij de gastheren/vrouwen die wij selecteren voor uw horecagelegenheid tijdens een bijeenkomst kennis laten maken met uw personeel. Tevens kan onze veiligheidscoördinator tijdens deze bijeenkomst uw personeel trainen in het omgaan met lastige klanten en gezamenlijke afspraken maken met betrekking tot de reactie op incidenten. Wij kunnen u de veiligheid van uw gasten en personeel te allen tijde waarborgen.

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener (BHV).