Collectieve Beveiliging kan het beste worden aangeduid als collectieve surveillance van, voor en door ondernemers met participatie van de Gemeente, Brandweer, Politie en ondernemersvereniging. Op bedrijventerreinen is buiten kantooruren, de weekeinden en feestdagen weinig controle en toezicht. Terwijl er veel waardevolle materialen en informatie aanwezig is. Ook bij calamiteiten als brand, wateroverlast, illegale vuistortingen of schade aan gebouwen, moet binnen enkele minuten hulp ter plaatse zijn. Veel alarmmeldingen worden veroorzaakt door technische stroringen of procedure fouten. Wel is het van groot belang dat er alarmopvolging na een alarmmelding is. Als deelnemer van de Collectieve Beveiliging, weet u dat uw bedrijf en het bedrijventerrein buiten kantoortijden in het oog wordt gehouden. Bovendien draagt u met uw deelnemerschap bij aan het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein.

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener (BHV).